ประวัติความเป็นมาช้างแก้ว

บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

 

          ก่อตั้งปี พ.ศ. 2537 ด้วยทนุจดทะเบียน 250 ล้านบาท ผลิตสินค้าบล็อกแก้วออกจําหน่ายในตลาดในเดือนกันยายน 2539 และต่อมาในปี 2547 กล่มุ พานิชชีวะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีความเจริญเติบโตและขยายกำลังผลิตบล็อกแก้วเพิ่มขึ้น ในปี 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 750 ล้านบาท มีกำาลังผลิตอยู่ที่ 12 ล้านชิ้นต่อปี และเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย ด้วยนโยบายการให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าเสมอมา และมีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISC 9001:2008 และยังได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศ จากการส่งสินค้าออกจำหน่ายไปยังเทศต่างๆ จนสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ

กระบวนการผลิต
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown
สารจาก CEO
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown
ติดต่อเรา
SEND
Address:
บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
(สำนักงานใหญ่) 99 หมู่ 8 ถ.สาย3191
ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Phone
038-968-861-5
Email
info@bangkokcrystal.com